Εγκύκλιος αρ. 1/2011 ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ΄’

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΄
  

                                                                                                            ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αρ. Πρωτ. 18                                    Αθήνα, 26/1/2011

 

Προς                                                  

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-
Μέλη της ΑΣΠΕ
                                   

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2011

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»

 
            Αγαπητοί Συνάδελφοι, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
 
1.         Η ΑΣΠΕ και η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.) συνδιοργανώνουν στις 19 Φεβρουαρίου 2011 στη Λάρνακα «Ευρωπαϊκό Δημογραφικό Συνέδριο» με θέμα: «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ».
 
2.         Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2011 (ημέρα Σάββατο) και το πρόγραμμά του έχει ως κατωτέρω: