ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ 2023 ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

SUPER MARKET MASOYTHS 5% ;ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

SUPER MARKET  ΚΡΗΤΙΚΟΣ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ