ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

You are here:

Όσοι πολύτεκνοι ( που είναι εγγεγραμένοι στον σύλλογο ) επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δωρεάν διανομή τροφίμων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει μέχρι 27 Ιουνίου 2011 να καταθέσουν στον σύλλογο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Φωτοτυπία την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , από τον οικείο Δήμο.
3. Θεωρημένο εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2010.  Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει φορολογική δήλωση, τότε μια υπεύθυνη δήλωση από την εφορία.
4. Βεβαίωση σπουδών, σε περιπτώση που υπάρχει παιδί πάνω από 18ετών και σπουδάζει.
5. Βεβαίωση αναπηρίας

Σημείωση :  Δικαιούχοι θα είναι μόνο αυτοί που θα έχουν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :23410 28598 / 29000 ( 9:00πμ έως 12:00μμ)