Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ

You are here:

Δείτε παρακάτω Δελτίο τυπου της ΑΣΠΕ με θέμα :
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ»