Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν !!!!!!!!!!

You are here:

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ Π Α Ν Τ Ο Υ.. 1 ΛΕΠΤΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ….

 

 

Υπάρχει ένα παλικάρι 28 ετών στον Ευαγγελισµό που χρειάζεται 40 φιάλες αίµα.

Σοßαρό ατύχηµα µε µηχανή, έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα.  

 

Τα στοιχεία είναι:

Μερισιώτης Βαγγέλης

Ευαγγελισµός ΜΕΘ2

ώρες 8.30-14.00 και 15.00-19.00  

 

Χρειάζεται να κάνει µεταµόσχευση συκωτιού και πρέπει να ßρούµε αίµα

αποκλειστικά οµάδας ‘Ο αρνητικό’.  

 

Εάν µπορείτε ανακοινώστε το διότι έχει ζωή µία µε δύο εßδοµάδες. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΤΗΛ-ΦΑΞ :26210-35638

ΚΙΝ: 6944 434 559               6944 434 559    

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ Π Α Ν Τ Ο Υ.. 1 ΛΕΠΤΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ