Επιδιώξεις

You are here:

Ανάρτηση Ιστοσελίδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε την δημιουργία Ιστοσελίδας, η οποία ενημερώνεται καθημερινά από υπάλληλο του γραφείου και περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα των πολυτέκνων καθώς και την νομοθεσία που τα διέπει, πληροφορίες σχετικά με τον Σύλλογό μας, την Α.Σ.Π.Ε. αλλά και όλους τους Συλλόγους, αλλά και ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες όπως π.χ. διανομές, εκδρομές, κτλ.

 

Έπαινος κατά τον έλεγχο της Α.Σ.Π.Ε.

Κατά τον έλεγχο της Α.Σ.Π.Ε. ο σύλλογός μας απέσπασε έπαινο για την πολύ καλή λειτουργία του.