Ιστορικό-σκοπός-πόροι

You are here:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων γονέων Περιφέρειας Κιλκίς, ιδρύθηκε το 1930 με πρώτο πρόεδρο τον κ. Ιωσήφ Κτενίδη.

            Ενεργά μέλη του Συλλόγου είναι οι γονείς ανεξάρτητα από φύλο, που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω από νόμιμο γάμο και χρειάζονται προστασία.

Τα ενεργά μέλη-οικογένειες του Συλλόγου, ανέρχονται σήμερα σε 1.263.

            Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Κιλκίς διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

            Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανά 3 χρόνια με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 1. Μουρατίδης Θεόφιλος, Πρόεδρος
 2. Γεωργούσης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
 3. Κοζανίδου Ιωάννα,Γεν. Γραμματέας
 4. Σπυρίδης Ανέστης, Ταμίας
 5. Βασιλειάδης Νικόλαος, Μέλος (Αναπληρωτής Ταμίας)
 6. Τσαρίδου Παρθένα, Μέλος (Δημοσίων Σχέσεων)
 7. Νιζάμη Σταυρούλα, Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Ηλιάδης Δημήτριος
 2. Καζακίδου Σοφία-Γεωργία
 3. Εφραιμίδης Νικόλαος

 

ΣΚΟΠΟΣ.

Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η λήψη προστα-τευτικών μέτρων από το Κράτος για τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και η καλλιέργεια γενικά της ιδέας της τεκνογονίας. Παραπέρα, επιδίωξη του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η σύσφιξη των σχέσεών τους και γενικά η πνευματική και ηθική εξύψωση αυτών.

 

Η επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου γίνεται:

 • Με την ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα αγαθά που απορρέουν από την τεκνογονία και αντίστροφα, από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η παρεμπόδισή της στην κοινωνία μας και στην ανθρωπότητα γενικότερα (όπως π.χ. το δημογραφικό πρόβλημα που είναι έντονο στη χώρα μας)
 • Με τη στήριξη και ανάπτυξη του θεσμού της οικογένειας, βασικού κυττάρου κάθε κοινωνίας, με συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς
 • Με τον εθισμό των παιδιών στην αρετή, καθώς επίσης και στη συνετή και ηθική διαπαιδαγώγισή τους
 • Με την καταπολέμηση κάθε διαβρωτικού στοιχείου της κοινωνίας και την διάδοση κοινωνικών, θρησκευτικών και ανθρωπιστικών ιδεών
 • Με τη λήψη νομοθετικών μέτρων με σκοπό την παροχή ορισμένων υλικών πλεονεκτημάτων στα μέλη του Συλλόγου και κυρίως η ελαφρότερη φορολογία τους, η απαλλαγή τους από ορισμένους φόρους, η προτίμησή τους σε Κρατικές Υπηρεσίες, η ατέλεια για είδη που εισάγονται για τις ανάγκες του, κτλ

Η ανάδειξη και ανάπτυξη του φιλανθρωπικού έργου, μέσω της ενίσχυσης με κάθε τρόπο των πολυτέκνων οικογενειών και μέσω της δωρεάν διανομής προϊόντων.

 

ΠΟΡΟΙ.

 1. Οι συνδρομές των μελών, οι εθελοντικές προσφορές των μελών, καθώς και η εισφορά της Α.Σ.Π.Ε. για την παρακράτηση επιδόματος Ο.Γ.Α.
 2. Τα έσοδα από διοργανώσεις κάθε είδους εκδηλώσεων
 3. Επιχορηγήσεις, εισφορές κι ενισχύσεις από το Κράτος, τα διάφορα Υπουργεία, τους Δήμους, Οργανισμούς και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο
 4. Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή (κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, κτλ)