Καταργούνται δεκάδες ειδικότητες

You are here:

Καταργούνται δεκάδες ειδικότητες εκπαιδευτικών (π.χ. ιατροί) και χιλιάδες επαιδευτικοί τίθενται σε διαθεσιμότητα τις προσεχείς μέρες.
Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα (ή όπως τα χαρακτηρίζει ο νέος νόμος ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ τέκνα, δηλ. κάτω των 18 ετών η τέκνα που σπουδάζουν).
Δείτε σχετικό δημοσίευμα ΕΔΩ.