Ο νέος νόμος του Υπ. Υγείας για τα πολυτεκνικά επιδόματα κλπ διατάξεις…

You are here:

ΟΝέος νόμος 3918/2011 του Υπ. Υγείας, δημοσιεύθηκε, πατήστε…. ΕΔΩ

==============

Έγγραφο ΑΣΠΕ, που είχε σταλεί με τις παρατηρήσεις μας επί του ν/σ. 
  

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς

Τα Μέλη της Βουλής

Ενταύθα

 

Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο « ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

           

Με τις τελικές διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του σχεδίου νόμου ο  Υπουργός Υγείας, ο οποίος ορθώς κατήργησε τα αντισυνταγματικά όρια εισοδήματος, που έθετε για τη χορήγηση του επιδόματος στις πολύτεκνες μητέρες και του τρίτου τέκνου,  γίνεται « ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στο αλεύρι», όπως αποδεικνύεται από τα ποσά που φαίνεται να περικόπτει.

            Ειδικότερα:

 – Α –

Επί του άρθρου 42.

             Όταν μία μητέρα με τρία τέκνα έχει δύο τέκνα κάτω των 23 ετών (και άνω των 6 ετών), το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 2 Χ 44 = 88 ευρώ.  Εάν έχει ένα τέκνο κάτω των 23 ετών (και άνω των 6 ετών), το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 1 Χ 44 = 44 ευρώ.

            Συνεπώς πρέπει στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:

« Το παραπάνω επίδομα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη».

                                                             

 

– Β –

 Επί του άρθρου 43.

             Επί της παραγράφου 1.

            α)  Όταν μία πολύτεκνη μητέρα έχει δύο τέκνα κάτω των 23 ετών, το επίδομα πού θα της καταβάλλεται είναι 2 Χ 44 = 88 ευρώ μηνιαίως, ενώ μέχρι τώρα το ποσό αυτό δεν μπορούσε να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη, δηλ. από το ποσό των 102 ευρώ. Επομένως θα λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα μειωμένο κατά 14 ευρώ (102 – 88).

            Οι πολύτεκνες μητέρες της κατηγορίας αυτής ανέρχονται σε 13.589 και η εξοικονόμηση της δαπάνης για το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 2.282.952 ευρώ (13.589 Χ 14 ευρώ  Χ 12 μήνες).

            β)  Όταν μία πολύτεκνη μητέρα έχει ένα τέκνο κάτω των 23 ετών, το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 1 Χ 44 = 44 ευρώ μηνιαίως, ενώ μέχρι τώρα το ποσό αυτό δεν μπορούσε να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη, δηλ. από το ποσό των 102 ευρώ. Επομένως θα λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα μειωμένο κατά 58 ευρώ (102 – 44).

            Οι πολύτεκνες μητέρες της κατηγορίας αυτής ανέρχονται σε 18.790 και η εξοικονόμηση της δαπάνης για το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 13.077.840 ευρώ (18.790 Χ 58 ευρώ  Χ 12 μήνες).

            Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρατηρείται το παράλογο, τραγελαφικό και αντιφατικό φαινόμενο: η πολύτεκνη μητέρα με ένα ή δύο τέκνα κάτω των 23 ετών να λαμβάνει πολυτεκνικό επίδομα μικρότερο από την ισόβια σύνταξη – που είναι 102 ευρώ μηνιαίως – δηλ. 88 ευρώ και 44 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα!!! Και όχι μόνο αυτό αλλά και η μητέρα η οποία δεν είναι πολύτεκνη και έχει τέσσερα (4) τέκνα λαμβάνει ως σύνταξη τα 102 ευρώ και δεν τα λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα η οποία και αυτή έχει τέσσερα (4) τέκνα, αλλά ένα ή δύο από αυτά είναι κάτω των 23 ετών.

Συνεπώς επειδή δεν νοείται η πολύτεκνη μητέρα με παιδί ηλικίας κάτω των 23 ετών να λαμβάνει επίδομα μικρότερο της σύνταξης που θα λαμβάνει όταν όλα τα τέκνα της υπερβούν το 23 έτος της ηλικίας τους  πρέπει, για λόγους ουσιαστικής στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας και ευνομίας, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:

« Το παραπάνω επίδομα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη».

           γ) Ως προς το χρονικό διάστημα της δεκαετίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43, θα πρέπει να προστεθεί:

« Στο χρονικό διάστημα της δεκαετίας υπολογίζεται και αυτό της προσωρινής διαμονής εκτός Ελλάδος για λόγους σπουδών ή άλλους λόγους για όσους κατοικούσαν προηγουμένως μονίμως στην Ελλάδα».

 

Επί της παρ. 3.

            Οι πολύτεκνες οικογένειες (μητέρες), που λαμβάνουν το επίδομα του τρίτου τέκνου και το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας ανέρχονται όλες – όλες μόλις σε 6.960 και η όλη δαπάνη, που θα εξοικονομήσει το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται μόλις σε 3.674.880 ευρώ ετησίως ( 6.960 Χ 44 Χ 12).

            Συνεπώς πρέπει  η παράγραφος αυτή (3) να απαλειφθεί.

 

            Συνολικώς δε η όλη εξοικονόμηση της δαπάνης από τις παραπάνω παράλογες και απαράδεκτες περικοπές στις πολύτεκνες μητέρες ανέρχεται στο ποσό των 19.035.672 ευρώ ετησίως!!! ( 2.282.952 συν 13.077.840 συν 3.674.880).

 

             Αναρωτιέται ο καθένας: από αυτά θα σωθεί η  Ελληνική οικονομία;  Αυτή είναι η ειδική φροντίδα που υποχρεούται το Κράτος να λαμβάνει για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως επιτάσσει το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος;

            Περιττό βέβαια να επισημανθεί ότι η χορήγηση του επιδόματος τρίτου τέκνου και του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας καθιερώθηκε για να ενθαρρυνθούν τα νέα ζευγάρια στην απόκτηση περισσότερων παιδιών, αφού όλοι αναγνωρίζουν την εφιαλτική κατάσταση της γήρανσης του πληθυσμού και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας, που έχει καταντήσει να είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου.

           Σχετικώς με το σχολιασμό της  διαβούλευσης, που φέρει την υπογραφή του  Υπουργού  Υγείας, η επιλογή των δύο σχολίων, από τις εκατοντάδες που ζητούσαν την απόσυρση των διατάξεων, αν δεν είναι τυχαία, είναι μάλλον ατυχής και ουδέν προσφέρει.

          Τα παραπάνω ποσά, που περικόπτει ο κ. Υπουργός, μπορούν να εξοικονομηθούν από την περιστολή τόσων άλλων μη αναγκαίων δαπανών  του Δημοσίου και δεν χρειάζεται η περικοπή των επιδομάτων από τις πολύτεκνες μητέρες.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας                    

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος        

 

Τελευταία ανανέωση ( 03.03.11 )