Πιστοποιητικά

You are here:

«Τα πιστοποιητικά από την Α.Σ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται, είτε σε διάφορους διαγωνισμούς (π.χ. ΑΣΕΠ) είτε για οποιοδήποτε άλλο φορέα όπου χρειάζεται η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας μέλους οποιουδήποτε Συλλόγου Πολυτέκνων»

 

Τρόπος λήψης τους:

  • Η παραγγελία τους γίνεται από τα τοπικά γραφεία πολυτέκνων, όπου ανήκει η κάθε ενδιαφερόμενη οικογένεια-μέλος.
  • Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
  • Η λήψη τους γίνεται μετά από τέσσερις (4) περίπου εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας.
  • Τα Γραφεία Πολυτέκνων παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά και στη συνέχεια η ενδιαφερόμενη οικογένεια πρέπει να τα παραλάβει από το γραφείο.