ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Σ.Π.Ε

You are here:

Έγγραφο ΑΣΠΕ στην Επιτροπή Οικον. Υποθέσεων της Βουλής για την ΟΚΕ..

  • · Η ημερομηνία παράτασης της απογραφής στις Τράπεζες και Ταχ/κά Γραφεία για τα επιδόματα ΟΓΑ

                               λήγει 11 Μαρτίου 2011. Περισσότερα… εδώ

 

Διευκρινήσεις ΓΛΚ για το συνταξιοδοτικό ανδρών – γυναικών Δ.Υ…/ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβούλευση στην οποία πρέπει να συμμετάσχουμε.Επιχειρείται ποινικοποίηση όσων ομιλούν για ρατσισμό!