ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

You are here:

ΤΟ EMAIL  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ:spkilkis1930@gmail.com

ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΝΑΙ:2341029000