ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

You are here:

Από τον Σύλλογο Πολυτέκνων σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ,που συγκλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2016,μεταξύ τον άλλων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ασχολήθηκε και με τον εορτασμό της ημέρας των πολυτέκνων και αποφάσισε ομόφωνα.

Στις 6 Νοεμβρίου τ.ετους,που συμπίπτει να είναι και η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, να ορισθεί ως η μέρα εορτασμού των πολύτεκνων οικογενειών και να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για το Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί Αρτοκλασία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μητρόπολη).