ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

You are here:

ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΙς ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗς ΤΟΥς ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕς ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ.