Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου μας

You are here:

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου όσα μέλη του συλλόγου μας επιθυμούν να μπουν στις καταστάσεις των τροφίμων, πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Την ταυτότητα του συζύγου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τον οικείο Δήμο.

Το εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011.

Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο υπογραφής από τον σύζυγο. ( η υπεύθυνη δήλωση θα δοθεί από τον σύλλογο και το γνήσιο υπογραφής μπορείτε να το κάνετε ή στον Δήμο ή στο ΚΕΠ)