ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Όσοι πολύτεκνοι ( που είναι εγγεγραμένοι στον σύλλογο ) επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δωρεάν διανομή τροφίμων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει μέχρι 27 Ιουνίου 2011 να καταθέσουν στον σύλλογο τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Φωτοτυπία την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου.2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , από τον οικείο Δήμο.3. Θεωρημένο εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2010. …