ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Όσοι πολύτεκνοι ( που είναι εγγεγραμένοι στον σύλλογο ) επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δωρεάν διανομή τροφίμων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει μέχρι 27 Ιουνίου 2011 να καταθέσουν στον σύλλογο τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Φωτοτυπία την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου.2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , από τον οικείο Δήμο.3. Θεωρημένο εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2010. …

ΚΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!

Κατάργηση του παγίου στα τιμολόγια των πολυτέκνων καθώς και στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), που χορηγείται σε άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ, εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ , επικαλούμενη την ανάγκη απλοποίησης των τιμολογίων.