ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

You are here:

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Περιφέρειας Κιλκίς καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00πμ στην αίθουσα του εργατικού κέντρου στο Κιλκίς.  Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι :
1. απολογισμός έτους 2011 – προϋπολογισμός 2012
2. εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως.
3. εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
4. διεξαγωγή εκλογών προέδρου, Δ.Σ και Ε.Ε του συλλόγου.

Υποψηφιότητες για τις εκλογές θα κατατίθενται στα γραφεία του συλλόγου από 28/2/2012 έως 03/03/2012, απο τις 09:00πμ έως 11:00πμ.

Δικαίωμα για υποψυφιότητα έχουν όλα τα εγγεγραμένα μέλη του συλλόγου Πολυτέκνων.