Νεότερα για το χαράτσι της Δ.Ε.Η

You are here:

Μετά την γνωστοποίηση από τη ΔΕΗ ότι μισό εκατομμύριο νοικοκυριά (500.000) δεν πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ, σήμερα ανακοινώθηκε ότι μόνο με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών θα γίνεται η διακοπή και μετά από παρέλευση μεγαλύτερου χρονικού διαστήκατος. Σύμφωνα με σχετική τροπολογία του Υπουργείου, η οφειλή για το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη μή εξόφληση της πρώτης δόσης. Διαβάστε περισσότερα στο http://bit.ly/w3TMr3

Πολλοί είναι πλέον εκείνοι που δηλώνουν ότι δεν θα πληρώσουν το χαράτσι, αφού η οφειλή δεν έχει ακόμη βεβαιωθεί από τη ΔΕΗ στις αρμόδιες εφορίες.