Εγκύκλιος αρ. 1/2011 ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ΄’

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΄
  

                                                                                                            ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αρ. Πρωτ. 18                                    Αθήνα, 26/1/2011

 

Προς                                                  

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-
Μέλη της ΑΣΠΕ
                                   

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2011

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»

 
            Αγαπητοί Συνάδελφοι, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
 
1.         Η ΑΣΠΕ και η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.) συνδιοργανώνουν στις 19 Φεβρουαρίου 2011 στη Λάρνακα «Ευρωπαϊκό Δημογραφικό Συνέδριο» με θέμα: «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ».
 
2.         Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2011 (ημέρα Σάββατο) και το πρόγραμμά του έχει ως κατωτέρω:
  

Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας

— Στις Τρίτ., 21/12/10, ο/η Χρυσόγελος Μανώλης έγραψε:

Συνάδελφοι, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προς διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»  

α)       Η ιστοσελίδα για διαβούλευση http://www.opengov.gr/yyka?p=87 θα είναι ανοικτή και θα δέχεται σχετικά σχόλια μέχρι 27/12/2010. 
πηγή : www.aspe.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Παρακαλούνται οι δικαιούχοι τροφίμων να καταθέσουν στο γραφείο τα εξής δικαιολογητικά :
1. φωτοτυπία την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου.
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο.
3.εκκαθαριστικό έτους 2010 και
4. να δηλωθεί ένα νούμερο κινητού τηλεφώνου για να γίνει η ενημέρωση πιο γρήγορα.
   Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για τις διανομές του 2011.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

    Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Περιφέρειας Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι καταληπτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για άδεια περιπτέρου, σύμφωνα με το Π.Δ37/2009, είναι η Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2010.
    Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του συλλόγου : 23410 28598.
    Ώρες επικοινωνίας : Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00πμ έως 12:00μμ.