Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου μας

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου όσα μέλη του συλλόγου μας επιθυμούν να μπουν στις καταστάσεις των τροφίμων, πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο τα παρακάτω δικαιολογητικά : Την ταυτότητα του συζύγου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τον οικείο Δήμο. Το εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο υπογραφής από τον σύζυγο. ( η υπεύθυνη δήλωση θα…