ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ…

You are here:

Τα επιδόματα πολυτέκνων κόβονται από τις ελληνικές οικογένειες για να δοθούν σε αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα (καταγωγής εκτός της ΕΕ)… σύμφωνα με το σχετικό άρθρο από το site της ΑΣΠΕ !!! Διαβάστε παρακάτω:

http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1914&Itemid=2