ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

You are here:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

 

Σήμερα, οι Σύλλογοι Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης (Αγ.Πάντων), Κιλκίς, Καβάλας, Χαλκιδικής και Σερρών και πολύτεκνοι από τους παραπάνω νομούς, συναντηθήκαμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και κάναμε πορεία διαμαρτυρίας από την εκκλησία μέχρι το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης  και καταθέσαμε

στον Γενικό Γραμματέα το κάτωθι υπόμνημα:

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

«Εμείς οι πολύτεκνοι δηλώνουμε αντίθετοι και οργισμένοι με την κοινωνικά και ηθικά ανεπίτρεπτη  πρόταση που αβασάνιστα προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  για τροποποίηση προς το χείρον του τρόπου διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση.

 

Η υφιστάμενη σήμερα διαδικασία για την πρόσληψη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004) λειτουργεί:

 

 • Ανταποδοτικά, αναγνωρίζοντας την συνεχή και ακρογωνιαία προσφορά των πολύτεκνων στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην ανανέωση του μαθητικού πληθυσμού.
 • Αντισταθμιστικά, εξασφαλίζοντας την ισότητα των πολύτεκνων οικογενειών στον αγώνα για ευτυχία και επιβίωση.
 • Με συνέπεια, ως προς διαχρονικές και συνταγματικές επιταγές της ελληνικής κοινωνίας, που σκοπό έχουν την αναστροφή της δημογραφικής παρακμής της χώρας μας, αναγνωρίζοντάς την ως το σημαντικότερο δομικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημά της.
 • Ως κίνητρο, για το βήμα στην πολυτεκνία εκπαιδευτικών με τρία ή και δύο παιδιά, που αποδεδειγμένα έχουν ανεπτυγμένο κοινωνικό και οικογενειακό αισθητήριο.
 • Αποτελεσματικά, καθώς με την εφαρμογή της σταθερά αντιστράφηκε η πρότερα παγιωμένη προϊούσα μείωση του ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού στις ηλικίες κάτω των πέντε ετών.
 • Χωρίς πραγματικό κόστος για την πολιτεία, καθώς ξεφεύγει από την λογική των επιδομάτων, που στην ελληνική πραγματικότητα είναι ούτως ή άλλως αμελητέα, επισφαλή και με μικρό χρονικό ορίζοντα, και επιτυγχάνει την κοινωνικοοικονομική προστασία και ενεργή παρουσία του πολύτεκνου εκπαιδευτικού και της οικογένειάς του.

 

Αντίθετα η προτεινόμενη από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διαδικασία μοριοδότησης με προϋπόθεση την επιτυχία σε διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ:

 • Εξαπατά τους πολύτεκνους, αντικαθιστώντας ένα έμπρακτο και επαρκώς αιτιολογημένο ευεργέτημα με μια αβέβαιη υπόσχεση μοριοδότησης, που φαντάζει πλασματική υπό το πρίσμα της άνισης συμμετοχής τους σε έναν διαγωνισμό, στον οποίο οι συνυποψήφιοί τους δύνανται να διαθέσουν πολύ περισσότερο χρόνο και χρήμα.
 • Περιορίζει χωρίς αντικειμενικό λόγο τις επιλογές του κράτους κατά τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς (μαζί με άλλες ομάδες ειδικών κοινωνικών αναγκών)  οι πολύτεκνοι βρίσκονται εμφανώς σε δυσχερέστερη θέση συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
 • Ρίχνει και τους πολύτεκνους βορά στα ακμάζοντα, παρασιτικά και εξευτελιστικά για τα πανεπιστημιακά πτυχία ‘‘ειδικά φροντιστήρια για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ’’, παραβλέποντας τις επιπτώσεις στο ήδη εξασθενημένο εισόδημα των οικογενειών τους.
 • Στερείται αποχρώντος λόγου καθώς, μετά από πολλαπλούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, όχι μόνο αδυνατεί με στοιχεία να τεκμηριώσει οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή άλλο προβάδισμα των προσληφθέντων βάσει της επιτυχίας τους σε αυτούς τους διαγωνισμούς, αλλά ρητά δηλώνει ότι θα τους τροποποιήσει εκ βάθρων υποδηλώνοντας την ανεπάρκεια των οποιοδήποτε εξετάσεων ως απόλυτο κριτήριο επιλογής των καταλληλότερων εκπαιδευτικών.
 • Υιοθετεί γνωστές ακραίες συνδικαλιστικές απόψεις που μηδενίζουν την κοινωνική προσφορά και δεν αναγνωρίζουν τις οικογενειακές ανάγκες ως βασικό στοιχείο διαχείρισης των κοινών υποχρεώσεων σε κάθε εργασιακό χώρο.
 • Πλήττει άνισα τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς καθώς για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα πρόσφατα επαναβεβαιώθηκε το ειδικό καθεστώς προσλήψεων για τους πολύτεκνους, σε ποσοστό που ουδέποτε πλησίασαν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.

 

Όσον αφορά τις ανομολόγητες μέχρι σήμερα προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον χειρισμό των νέων πολύτεκνων εκπαιδευτικών που άμεσα (σχολικό έτος 2010-2011) αναμένουν την πρόσληψή τους στην δημόσια εκπαίδευση – σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα – δημιουργούν καθεστώς αβεβαιότητας και επιδεικνύουν ανάρμοστη κοινωνική σκληρότητα, προς τις νέες πολύτεκνες οικογένειες που στήριξαν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό στη συνέχεια της πολιτείας.

 

Η περιρρέουσα δεινή οικονομική κατάσταση δεν δικαιολογεί την υποβάθμιση της συνταγματικά παρεχόμενης από το κράτος ειδικής φροντίδας προς τις πολλαπλώς χειμαζόμενες πολύτεκνες οικογένειες. Τουναντίον η στήριξη της πολιτείας πρέπει να εδραιωθεί και όπου δυνατόν να επεκταθεί, καθοδηγούμενη από το δημόσιο συμφέρον που ικανοποιείται από την μοναδική και αναμφισβήτητη κοινωνική προσφορά των πολύτεκνων.»

 

Ονόματα προέδρων των παραπάνω συλλόγων:

 

 • Θεσσαλονίκης (Αγ.Πάντων)……: Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος
 • Κιλκίς………………………………….: Πεζηρκιανίδης Παύλος
 • Καβάλας……………………………..: Βοϊδης Ιωάννης
 • Χαλκιδικής…………………………..: Ιφιγένεια Κυριακού
 • Σερρών………………………………..: Μπιριντζής Ξενοφών

Από την συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη