Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011 !!!

You are here:

Ανακοίνωση ΑΣΠΕ,για την Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως στο Δοικ. Εφετείο Αθηνών των πολυτέκνων φοιτητών που δεν δήλωσαν την ιδιότητα.

http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1789&Itemid=2