ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ…

You are here:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι πολύτεκνοι είναι υπό διωγμό και εμπαίζονται από την κ. Υπουργό Παιδείας…
  
Μετά τον εμπαιγμό των αδιόριστων  πολυτέκνων εκπαιδευτικών  από το Υπουργείο Παιδείας φέτος, ήλθε η σειρά τώρα των  φοιτητών μας με τις αλλαγές που πραγματοποίησε η κ. Υπουργός στο θεσμικό
πλαίσιο των μετεγγραφών παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της.
  

 

Το περίεργο είναι ότι ενώ διευρύνει τις κατηγορίες των μετεγγραφόμενων φοιτητών, τους μόνους που θίγει είναι η κατηγορία των πολυτέκνων, που να σημειωθεί είναι και οι μοναδικοί που προστατεύονται από το Σύνταγμά μας!

 

Ενώ  τα  Μηχανογραφικά  δελτία των υποψηφίων σπουδαστών  κατατίθεντο (7-20/7/2010), πληροφορηθήκαμε  ότι προωθούνταν   αλλαγές στις μετεγγραφές των φοιτητών που δυστυχώς έθιγαν τους πολύτεκνους φοιτητές … σε ανησυχίες μας που είχαμε εκφράσει στο Υπουργείο, αυτό εξέδωσε σχετική ανακοίνωση…

 

Στις 9/7/2010, που έλεγε: «Οι ρυθμίσεις αφενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους… Καθίσταται δε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν καμία κατηγορία μετεγγραφόμενων. Οι δε ευνοϊκές ρυθμίσεις  που προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των μετεγγραφών, είναι  λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυρίων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες εξαιτίας της κρίσης».                                                    

 

Λίγες μέρες αργότερα… στις 13/7/2010  σε απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας(του κ. Πανάρετου)  στη Βουλή σε ερώτηση   βουλευτή: «….Δεν υφίσταται ενδεχόμενο αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις μετεγγραφές των τέκνων της τρίτεκνης οικογένειας ».

 

Την 1/9/2010 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η κ. Υπουργός  τόνισε: «…για το θέμα των μετεγγραφών, μην ανησυχείτε. Είναι όπως ήταν, δεν υπάρχει θέμα στους πολύτεκνους. Το διευκρινίζω τώρα και αν χρειασθεί θα το διευκρινίσω και στο κείμενο.» 

 

Στις 8/9/2010  στην Ολομέλεια της Βουλής η κ. Υπουργός: «…Να κάνω πολύ καθαρό και σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα πολυτέκνων. Οι ισχύουσες διατάξεις δεν αγγίζονται. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν τα δικαιώματα που είχαν σε όλη την προηγούμενη περίοδο.»

 

Στις 9/9/2010 στην Ολομέλεια της Βουλής η κ. Υπουργός,   απαντώντας σε παρατηρήσεις βουλευτή που ζητούσε… οι αλλαγές να γίνουν τουλάχιστον από του χρόνου, καθότι τα παιδιά είχαν καταθέσει τα μηχανογραφικά τους και δεν το γνώριζαν: «…Να σας πω στο θέμα των μετεγγραφών ότι έγινε στο σωστό χρόνο. Έγινε στις 9 Ιουλίου, ενώ η συμπλήρωση των μηχανογραφικών ήταν στις 20 Ιουλίου.»

           

Έτσι όμως τώρα, όπως διαμορφώθηκε το άρθρο … αν κάποιος  π.χ.  πολύτεκνος σπουδαστής:

α.) περάσει στο ΤΕΙ Χαλκίδας… και αιτηθεί Μετεγγραφή προς ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά δεν θα μπορέσει να την πάρει.  

β.)  ζητήσει Μετεγγραφή από ΤΕΙ Πάτρας, Θεσσαλονίκης  που πέρασε… για Αθήνα, ενδέχεται να βρεθεί αντί για Αθήνα… Χαλκίδα, καθότι η Χαλκίδα εντάχθηκε διοικητικά στο Λεκανοπέδιο Αττικής!!!!

 

Προφανώς αυτό αντίκειται στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 3  παρ. 1 του Ν. 860/1979 που αναφέρει:

 «1. Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα ή εγγραφόμενα εις Ανωτάτην ή  Ανωτέραν Σχολήν της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων, μετεγγράφονται τη αιτήσει των εις το πρώτον ή το δεύτερον έτος σπουδών αντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος Σχολής) πλησιεστέρας του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων των».

 

Εμείς ως ΑΣΠΕ, επειδή πολλά ΑΕΙ – ΤΕΙ θα ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις διατάξεις αυτές για τους πολύτεκνους και θα τους ταλαιπωρούν…,  ζητήσαμε  να διευκρινιστεί στο τροποποιηθέν άρθρο, ότι οι πολύτεκνοι δεν θίγονται από αυτό και συνεχίζουν να διέπονται από την παρ. 1 του Ν. 860/79, όμως η κυρία Υπουργός το αρνήθηκε γιατί;

 

Βεβαίως οι πολύτεκνοι επιφυλάσσονται και αν δουν στην εφαρμογή του Νόμου ότι θίγονται,  θα προσβάλουν τις ανωτέρω ρυθμίσεις ως αντισυνταγματικές…

 

           

 

Από το Γραφείο Τύπου

της ΑΣΠΕ